รอบรั้วเหลืองน้ำเงิน : คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยาเข้าต้อนรับ ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และคณะผู้บริหาร พร้อมรับฟังการมอบนโยบายทางด้านการศึกษา

งา

ดูทั้งหมด