ข้อมูลการติดต่อ

นายปราโมทย์ คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
โทรศัพท์ 082-1011900

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
042-497429 

หมายเลขโทรสาร

042-497429

ที่อยู่
500 ม.1  ตำบลศรีวิไล

อำเภอศรีวิไล

จังหวัดบึงกาฬ 

รหัสไปรษณีย์ 38210

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ํ

yinthaisong@gmail.com

แผนที่โรงเรียน