ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา เข้าร่วมการประชุมการอบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ PA