นางจิราพร ทัศมี นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์