โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้เป็นสนามสอบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีวิไล