ด้วยรักและอาลัยยิ่งกับครอบครัวติดมา ในการจากไปของท่านรองเรืองทรัพย์ติดมา