โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมต้อนรับ นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา