นักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนให้แก่นักเรียนเรียนดี ในจังหวัดบึงกาฬ