บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีวิโลวิทยามอบเงินเงินบริจาค จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือศูนย์รวมน้ำใจไทศรีวิไลสู้ภัยโควิด