ผู้อำนวยการโรงเรียนครีวิไลวิทยา มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล