ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564