บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมฉีดวัคซีน Covid-19