วันพุธ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา พร้อมด้วยนายวิจิตร พรมกุล และนางจิราพร ทัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมกิจกรรมการเย้าเยือนน้องพี่ “สพม.หนองคาย สพม.บึงกาฬ ” โดยมี ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ส่งมอบงบประมาณให้แก่ นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬเป็นตัวแทนรับมอบ