วันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖ ๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนศรีวิไลวิทยาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ “ส่งศิษย์ด้วยรักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ” โดยมีปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการ