วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563