ประกาศหยุดเรียนพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19