นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา มอบหมายให้ นางจิราพร ทัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศรีวิไล

ดูทั้งหมด

รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวนักเรียนในงานฌาปนกิจศพ ของเด็กชายจีรเดช สมแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘

ดูทั้งหมด

นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ประธานสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ พร้อมด้วย นายวิจิตร พรมกุล และนางจิราพร ทัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายไสว จันทร์อ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ดูทั้งหมด