วันพุธ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา พร้อมด้วยนายวิจิตร พรมกุล และนางจิราพร ทัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมกิจกรรมการเย้าเยือนน้องพี่ “สพม.หนองคาย สพม.บึงกาฬ ” โดยมี ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ส่งมอบงบประมาณให้แก่ นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬเป็นตัวแทนรับมอบ

ดูทั้งหมด

วันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖ ๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนศรีวิไลวิทยาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ “ส่งศิษย์ด้วยรักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ” โดยมีปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการ

ดูทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดูทั้งหมด