ปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพฝาผนัง

ดูทั้งหมด

นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิโลวิทยา มอบหมายให้นางณหฤทัย สิทธิจักร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและนางสาวนิรมล เตชกรกุล นำนักเรียน ได้แก่ เด็กชายอดิเทพ เนตรภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนศรีวิโลวิทยาเข้ารับทุนการศึกษาตาม “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

ดูทั้งหมด

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีวิลวิทยา ร่วมต้อนรับ นายนรภัทร สิทธิจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ดูทั้งหมด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและคณะครูร่วมต้อนรับ นางสาวประเพพร บุญโท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน เด็กชายอดิเทพ เนตรภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 นักเรียนทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน

ดูทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดูทั้งหมด

โรงเรียนศรีวิไลวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดูทั้งหมด