โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ปี Continue reading

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค การเขียนแผนผังความคิดตามแนวคิดของโทนี่ บูซาน โดย นางปราณี ดันน์ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำค Continue reading

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ประกอบกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ประกอบกิจก Continue reading

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิโครงการเยี่ยมบ้ Continue reading

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์ม Continue reading

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ป Continue reading

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ป Continue reading

คำสั่งแต่งตั้งครูทำการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2/2560

คำสั่งแต่งตั้งครูทำการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการ Continue reading