โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายสำราญ  ทองจีน
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

dam

นายดาม  ภูมิพันธ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2

siwabut

นายสิวะบุตร  ไทยอ่อน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

yuttasak

นายยุทธศักดิ์  น้อยโนนทอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

bunjerd

นายบันเจิด  คันที
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

somart

นายสมอาจ  สุยคำไฮ
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

no-pic

นายทรงธรรม ใจกว้าง
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน