โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

        สารคดีสั้น เรื่อง “บึงโขงหลง อัญมณีแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ” จัดทำขึ้นเพื่อเข้าแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอร์ฟแวร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63