โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ประกอบกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ประกอบกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2561
 
ดาวน์โหลดคำสั่ง PDF